Wat is de telematicapremie?

De telematicapremie is een premie die het RIZIV jaarlijks betaalt aan tandartsen die voldoen aan bepaalde voorwaarden rond digitalisering. Zo wil het RIZIV het gebruik van elektronische diensten, zoals eHealth, verder aanmoedigen.

Hoeveel bedraagt de telematicapremie?

De premie bestaat uit een vast bedrag van 800 euro. Dit bedrag krijg je als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. We sommen de voorwaarden hieronder op.

voorwaarden-telematicapremie

De voorwaarden voor de telematicapremie 2022

Om recht te hebben op de premie van 2022 voldoe je aan de volgende voorwaarden met betrekking tot:

  • Je activiteit;
  • Je effectief gebruik van telematica: de tarieven, de raadpleging van de verzekerbaarheid, het medicatieschema en het factureren via eAttest. Als je digitaal factureert via derdebetaler is het ook verplicht om te factureren via eFact.

Met DentAdmin software behaal je zonder moeite de vijf voorwaarden en is deze premie gemakkelijk aan te vragen.

“Ben je niet zeker of je alle nodige software ter beschikking hebt? Neem contact op met Dent-IT of boek een gratis kennismakingsgesprek.”

Verplichte voorwaarden rond jouw activiteit

Je beroepstitel is algemeen tandarts, tandarts-specialist in de orthodontie of tandarts-specialist in de parodontologie. Ook stagiairs kunnen de premie aanvragen als ze hun stageplan aanvatten in 2022.

Als je op 1 januari 2022 al 5 jaar een RIZIV-nummer hebt, moet je minstens 300 tandheelkundige verstrekkingen* uitgevoerd hebben die de verplichte ziekteverzekering heeft vergoed. Heb je dat RIZIV-nummer op 1 januari nog geen 5 jaar? Dan geldt deze voorwaarde nog vdandenborrniet voor jou.

* Vorig jaar was dit minder door de COVID-19 pandemie. Volg zeker op via de website van RIZIV of dit ook het geval is voor 2022.

Ozkan guner LO4 HKJ Vy Qj M unsplash

Verplichte voorwaarden rond het gebruik van telematica

Deze voorwaarden moet je uitgevoerd hebben om de telematica premie in ontvangst te kunnen nemen. Probeer nu al te werken met jouw software, zo ben je zeker dat je de voorwaarden behaalt. De filmpjes van DentAdmin zullen je goed op weg helpen.


✓ De verzekerbaarheid raadplegen via MyCareNet

Als je de telematicapremie nog nooit hebt ontvangen, doe je in 2022 minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid in MyCareNet. 

Heb je de premie in het verleden wel al ontvangen? Dan doe je minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid per maand, dit voor minstens 6 verschillende maanden in 2022.

✓ De tarieven raadplegen via MyCareNet

Als je de telematicapremie nog nooit hebt ontvangen, doe je in 2022 minstens 1 raadpleging van de tarieven in MyCareNet.

Heb je de premie in het verleden wel al ontvangen? Dan doe je minstens 1 raadpleging van de tarieven per maand, dit voor minstens 6 verschillende maanden in 2022.

✓ Digitaal factureren via eFact van MyCareNet

Als je de telematicapremie nog nooit hebt ontvangen en als je minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler hebt aangerekend, doe je minstens 1 facturatie via eFact in 2022.

Heb je de premie in het verleden wel al ontvangen? Als je minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler hebt aangerekend, factureer je in 2022 tenminste 30% via eFact.

✓ Factureren via eAttest van MyCareNet

Je factureert minstens 50% van de verstrekkingen via eAttest in 2022.

! Deze voorwaarde wordt een verplichte voorwaarde vanaf 1/07/2022.

✓ Een medicatieschema inlezen via de regionale gezondheidswerken

In 2022 lees je minstens 1 maal een medicatieschema in.

! Deze voorwaarde wordt een verplichte voorwaarde vanaf 1/07/2022.

optionele-voorwaarden-telematicapremie

Optionele voorwaarden rond het gebruik van telematica

De vijf verplichte voorwaarden staan dit jaar dus al min of meer vast. Wanneer je niet in aanmerking komt voor digitale facturatie in derdebetaler maakt je een keuze van een van onderstaande opties om je aanvraag te vervolledigen.

✓ Berichten downloaden via eHealthbox

Als je de telematicapremie nog nooit hebt ontvangen, download je in 2022 minstens 1 bericht via de eHealthbox.

Heb je de premie in het verleden wel al ontvangen? Dan download je minstens 1 bericht per maand via de eHealthbox, dit voor minstens 6 verschillende maanden in 2022.

✓ Raadplegen van GMD-recht van een patiënt

Als je de telematicapremie nog nooit hebt ontvangen, doe je in 2022 minstens 1 raadpleging van GMD-recht van een patiënt.

Heb je de premie in het verleden wel al ontvangen? Dan doe je minstens 1 raadpleging van GMD-recht van een patiënt per maand, dit voor minstens 6 verschillende maanden in 2022.

my-riziv-aanmelden

Hoe vraag je jouw telematicapremie aan?

Via de module ‘Mijn premieaanvragen’ in MyRiziv vraagt je de premie gemakkelijk aan. Je logt je in via www.myriziv.be en je gaat naar de module ‘Mijn premieaanvragen’. Je klikt op ‘nieuwe aanvraag’ en je volgt de verdere instructies.

Na de aanvraag krijg je online feedback over de scores met betrekking tot het gebruik van de digitale diensten in de gemeten periode. Je krijgt dan ook meteen de beslissing of je de premie ontvangt of niet.

Wanneer vraag je jouw telematicapremie aan?

Er is nog geen periode gecommuniceerd, maar wellicht vraag je de premie vanaf midden juli 2023 tot en met 31 december 2023. In het najaar van 2022 vraag je alvast wel je telematicapremie van 2021 aan.

Heb je geen idee of je software wel voldoende is?

Wij bekijken het graag voor jou. Neem zeker contact op en Dent-IT helpt je meteen verder.

Contacteer ons